Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ (12)


Ὁ Κύριός μας ἔχει ἀναληφθεῖ στούς οὐρανούς σάν ἄνθρωπος πραγματικός μέ σάρκα καί ὀστᾶ, ὄχι σάν ἕνα Πνεῦμα, πού σημαίνει ὅτι τώρα αὐτή τή στιγμή ὑπάρχει κάπου, βρίσκεται σ’ ἕνα χῶρο, σ’ ἕνα χρόνο, καί πού σημαίνει ὅτι αὐτός ὁ χῶρος δέν θά πρέπει νά εἶναι ἡ γῆ. Τί μπορεῖ νά εἶναι;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...