Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ (10)


Ἀκούγεται ὅτι ἐργάσθηκαν πολλοί Θεολόγοι στήν Δύση, ἀλλά καί δικοί μας, γιά μιά νέα μετάφραση τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης˙ ξέρετε τίποτα ἐσεῖς;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...