Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


Ἀφοῦ ὅ,τι λάμπει δέν εἶναι χρυσός, καί ὅ,τι φαίνεται ὡς θαῦμα δέν εἶναι θαῦμα, ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ Λυδία λίθος γιά τήν διαπίστωση τῆς γνησιότητος τοῦ θαύματος; Ποιό τό κριτήριο;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...