Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ (8)

Περί ἀνακηρύξεως Ἁγίου: Μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ ὁ ἀσπασμός εἰκόνος ἀνθρώπου, πού δέν ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ἡ ἁγιότητά του ἀπό τήν Ἐκκλησία; Ἐπιτρέπεται νά ἀποδίδουμε τιμή σέ κάποιον, τόν ὁποῖον θεωρεῖ ὁ λαός ὅτι εἶναι Ἅγιος, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία δέν τόν ἔχει ἀκόμα ἀνακηρύξει Ἅγιο; 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...