Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

"Συγκλονιστικές εμπειρίες στο Κοσμοδρόμιο της Ρωσίας" 

Εκδήλωση του Τομέως Επιστημόνων του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως "Ο Μέγας Βασίλειος" με προσκεκλημένους ομιλητές τους Ρώσους κ. Βαλερί Κόρζουν, αστροναύτη, και π. Ιώβ Τάλατς, πνευματικό πατέρα των αστροναυτών. 

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη ΓΕΧΑ Αμπελοκήπων, στην Αθήνα, την Κυριακή 25-11-2012.


 Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὴν ὁμιλία τοὺ  π. Ἰὼβ Τάλατς, ὁ ὁποῖος  ἐξήγησε στο ἀκροατήριο τὸ διαστημικὸ πρόγραμμα τῶν Ρώσων καὶ τὴ σχέση του μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία , ἀποσαφηνίζοντας τὴν ἀνυπαρξία διαμάχης μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ θρησκείας μέσα στὴν Ὀρθοδοξία, καθὼς αὐτὰ τὰ δύο ἀλληλοσυμπληρώνονται :  ἡ ἐπιστήμη μιλᾶ γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ τὸ σύμπαν καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀποκαλύπτει τὸν σκοπὸ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ.
 Στη συνέχεια διηγήθηκε πῶς ἔγινε ὁ Πνευματικὸς πατέρας τῶν κοσμοναυτῶν, πῶς μέσα στὴν Ἀστερούπολη ἔκτισαν τὸν περικαλλῆ ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, καὶ πῶς ἡ πλειοψηφία τῶν ἀστροναυτῶν εἶναι ἰδιαίτερα πιστοί, ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Σοβιετικοῦ Ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος, μὲ ἔμφαση στοὺς δύο Σοβιετικοὺς ἀστροναῦτες Γιούρι Γκαγκάριν καὶ Ἀλεξέι Λεόνωφ. 
 Στὴ συνέχεια ἔλαβε τὸ λόγο ὁ Στρατηγὸς κ. Βαλερὶ Κόρζουν, ἀστροναύτης καὶ ἐκπαιδευτής. Ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του μὲ τίτλο "Κοσμοναῦτες καὶ Ὀρθοδοξία" (τὸ πρωτότυπο ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποίησε βρίσκεται στὴν "Τράπεζα Ἰδεῶν"  στὸ σύνδεσμο ἐδῶ : pptx ) παρουσιάζοντας εἰκόνες τῆς Γὴς ληφθεῖσες ἀπὸ τὸ δορυφόρο. Παρουσιάστηκαν πλάνα τῆς Γὴς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νυκτὸς κατάφωτη ἀπὸ τὰ τεχνητὰ φῶτα τῶν πόλεων, εἴδαμε την  Ἑλλάδα ἀπὸ ὕψος 400 χλμ., τοὺς ἀπέραντους ὠκεανούς, τὴ δύση τῆς Σελήνης καὶ τὸ ἐκθαμβωτικὸ Βόρειο σέλας.
 ‘Έπειτα περιέγραψε τὴ δύσκολη καὶ σκληρὴ ἐκπαίδευση, σωματικὴ καὶ πνευματική, τῶν ἀστροναυτῶν ἀλλὰ καὶ τὴ συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ λατρευτικὴ ζωή, καθὼς καὶ τὸ πνεῦμα ἀγάπης καὶ συνεργασίας μεταξὺ τῶν διάφορων ἐθνικοτήτων ἀστροναυτῶν. Τόνισε οτι πολλοὶ ἀστροναῦτες μεταστράφηκαν ἀπὸ τὴν ἀθεΐα στὴν Ὀρθοδοξία, ὅπως πρὶν λίγα χρόνια πίστεψε καὶ ὁ ἴδιος συνειδητὰ στὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι Ρῶσοι ἀστροναῦτες μεταφέρουν μαζί τους εἰκονίσματα, λείψανα ἁγίων καὶ Σταυρὸ μὲ τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου καὶ παραμένει στὸν διαστημικὸ σταθμὸ ISS ὡς σημεῖο νίκης καὶ προστασίας τοῦ Χριστοῦ γιὰ τοὺς κοσμοναῦτες καὶ τὴν γῆ, πάνω ἀπὸ τὴν ὁποία περιστρέφεται 16 φορὲς τὴν ἡμέρα.
Μὲ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε διάλογος καὶ ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ κοινό, δεδομένου οτι, σχεδὸν ὅλοι οἲ  ἀκροατὲς γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωὴ τους είχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ρωτήσουν ζωντανὰ τοὺς ἀστροναῦτες ἐπὶ πλήθους θεμάτων.  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...