Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ (2)


2. Τί μέλει γενέσθαι καί ποιά ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ διά τούς μή Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (τούς αἱρετικούς) καθώς ἐπίσης καί γιά τούς ἀλλοθρήσκους; 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...