Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (4)

ΠΑΤΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
                                     
4. Ἀνάλυσις τοῦ: «ὁ ὤν καί ὁ ἦν...». Ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. (1, 4β – 5α) 09/11/80

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...