Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΣΘΗΡ (3)


3. Μῖσος τοῦ Ἀμάν ἐναντίον τοῦ Μαρδοχαίου καί διάταγμα θανατώσεως Ἰουδαίων – Πένθος Μαρδοχαίου, Ἐσθήρ καί Ἰουδαίων καί ἀποφάσεις Μαρδοχαίου καί Ἐσθήρ. (3, 1 - 15 4, 1 – 16) 24/09/80

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...