Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΣΘΗΡ (2)2. Ἀνάδειξις τῆς Βασιλίσσης Ἐσθήρ – Δολοπλοκίαι εἰς τήν βασιλικήν αὐλήν. (2, 1 - 23) 17/09/80
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...