Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : "ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ"


 

«Ξέρετε, τό νά κάνεις παιδιά, γιά τόν πατέρα εἶναι μία γιά τή μητέρα εἶναι δέκα φορές ἡρωισμός; Δόξα τῷ Θεῶ, εἶμαι ἄγαμος, ἀλλά τό καταλαβαίνω. Εἶναι ἡρωισμός γιά μιά γυναῖκα νά γεννήσει καί νά μεγαλώσει καί νά ἀναθρέψει παιδιά. Ἐγώ σᾶς τό λέγω, ὑποκλίνομαι σέ τέτοιες μητέρες καί σέ τέτοιους πατέρες [σέ πολύτεκνους, ὅπως ἀνέφερε σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας]».
(Ἀπαντήσεις ἀποριῶν, ὁμιλία 186η)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...