Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Τό ὡραιότερο ψιμμύθιον (μακιγιάρισμα) εἶναι τό χαμόγελο καί τα καθαρά μάτια.
(Ὁμιλία ἐπί ἀποριῶν, 13-3-1998)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...