Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ : ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' (Δ' 9-15)
Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.
Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.
Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

 Εικονίζεται από τον Πανσέληνο στο βαθύ γήρας που έζησε, με μακριά γενειάδα καί σεβάσμιο ύφος. Πρωτάτο Αγίου Όρους, Καρυές.

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ : ΕΔΩ  ΚΑΙ : ΕΔΩ
 
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ : ΕΔΩ

ΜΕΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ : "ΑΣΑΛΕΥΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ", ΑΚΡΙΤΑΣ, 1996

             Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρῖνον». Μὲ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ γεμίσανε οἱ ἐρημιὲς ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους, ἀπὸ ἄνθη πνευματικά. «Καὶ ἀντὶ τῆς στιβῆς, ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονίζης, ἀναβήσεται μυρσίνη». Καὶ ὁ ὑμνωδὸς γιὰ τὸν καθένα ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀγγελικοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου, ποὺ εἴχανε τὸ δάκρυ καθημερινό, ἀλλὰ ὄχι τὸ δάκρυ τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς κατανύξεως τὸ «χαροποιὸν δάκρυον» ψέλνει παθητικά: «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Εὐθύμιε πατὴρ ἡμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»
             Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ποὺ ἑορτάζει τὴ μνήμη του ἡ Ἐκκλησία

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΔΑΝΙΗΛ : ΚΕΦ.8, ΣΤΙΧΟΣ 21 : "ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων" ΑΙΓΕΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)


Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

      Σύμφωνα με τον ιστορικό Φλάβιο Ιώσηπο , ο Αλέξανδρος ενώ πολιορκούσε την Τύρο, ζήτησε την βοήθεια των Ισραηλιτών στέλνοντας απεσταλμένους στα Ιεροσόλυμα. Όμως ο Αρχιερέας των Εβραίων απάντησε ότι δεν μπορούν να του δώσουν στρατιωτική βοήθεια, επειδή έχουν όρκους με τους Πέρσες που δεν μπορούν να τους πατήσουν, επειδή βάση αυτών των παλαιών όρκων τους, από τα χρόνια του Κύρου, τους είχε επιτραπεί η ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα! Μια στάση που ομολογουμένως δείχνει τιμιότητα και δεν αποτελούσε υπεκφυγή. Τότε, με την άρνηση αυτή των Εβραίων, μπαίνουν στη μέση οι Σαμαρείτες, οι αιώνιοι εχθροί, συκοφαντούν στον Αλέξανδρο τους Εβραίους, ωθώντας τον να τους τιμωρήσει γκρεμίζοντας το Ναό τους και να δώσει σε αυτούς άδεια για να χτίσουν άλλον Ναό στο όρος Γαριζείν! Πράγματι ο Αλέξανδρος, αποφασίζει να τιμωρήσει τα Ιεροσόλυμα που δεν τον υπάκουσαν, αλλά πλησιάζοντας στην Πόλη, βλέπει ξαφνικά να βγαίνουν να τον προϋπαντήσουν με λαμπρότητα και τιμή ο Αρχιερέας των Ιουδαίων και οι ιερείς των Ιεροσολύμων!
Τότε ο Αλέξανδρος κάνει κάτι απρόσμενο! Κατεβαίνει από το άλογό του και προσκυνεί τον Αρχιερέα! Οι Μακεδόνες κατεπλάγησαν και ο Παρμενίωνας ενοχλημένος τολμά να του πει: "Αλέξανδρε, εσύ που προσκυνήσαι υπό πάντων, προσκυνείς τον Αρχιερέα των Ιουδαίων"; 

 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΝ 
        Τότε ο Αλέξανδρος απαντά: "Δεν προσκυνώ αυτόν, αλλά τον Θεό του, που του έδωσε την Αρχιεροσύνη! Διότι αυτόν είδα με το σχήμα του, στον ύπνο μου, όταν βρισκόμουν στο Δίον της Μακεδονίας και σκεπτόμουν με τον εαυτό μου πώς θα μπορέσω να νικήσω και να εδραιωθώ στην Ασία, παραγγέλοντάς μου να μη προβληματίζομαι, αλλά με θάρρος να προχωρήσω, διότι αυτός θα ηγείται της στρατιάς μου και θα μου παραδώσει την εξουσία των Περσών"!

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
     Τότε έγινε κάτι ακόμη πιο ασυνήθιστο! Ο Αρχιερέας Ίαδδος (Jaddus) οδήγησε τον Αλέξανδρο μέσα στον Ναό του Σολομώντος, πράγμα απαγορευμένο για κάποιον εθνικό, όπου ο Έλληνας Βασιλιάς προσέφερε θυσία στον αληθινό Θεό, τον Βασιλέα των Βασιλέων! Αυτόν που αργότερα θα αρνηθούν και θα σταυρώσουν οι ίδιοι οι Εβραίοι... Κι όμως, εκεί, εκείνη τη στιγμή, είχε δημιουργηθεί η μεγάλη συνάντηση! Η μεγάλη γέφυρα! Το μελλοντικό πέρασμα, τα θεμέλια και η υποδομή του μετέπειτα Χριστιανισμού, που χάρη στην Πρόνοια του Θεού, θα απλώνονταν με την ελληνική γλώσσα και θα μεγαλουργούσε ατόφια και ανόθευτα στην καθ΄ημας Ανατολή, σε όλο εκείνο τον τεράστιο τόπο που θα απλωνόταν η Ελληνική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου... Τόπου που αργότερα θα γινόταν η καρδιά της Ορθοδοξίας και η βάση της άλλης, της νεότερης, της Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας...

 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 
Εκεί μέσα στον Ναό έπειτα, ο Αρχιερέας έλυσε το μυστήριο της τόσο λαμπρής υποδοχής και της ανεξήγητης, επιτετραμένης εισόδου στον ιερό χώρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δείχνοντας και διαβάζοντάς του ένα χειρόγραφο με την Προφητεία του Δανιήλ, που ανέφερε ότι θα έλθει κάποιος Βασιλιάς των Ελλήνων ("τράγος αιγών" - Αιγές ονομαζόταν η πρώτη πρωτεύουσα των Μακεδόνων), που θα συντρίψει εντελώς τον Βασιλειά των Περσών: "και ιδού τράγος αιγών ήρχετο από λιβός επί πρόσωπον πάσης της γης και ουκ ην απτόμενος της γης, και τω τράγω κέρας θεωρητόν αναμέσον των οφθαλμών αυτού.…… και ήλθεν έως του κριού του τα κέρατα έχοντος, ου είδον, εστώτος ενώπιον του Ουβὰλ και έδραμε προς αυτὸν εν ορμή της ισχύος αυτού. ……και είδον αυτόν φθάνοντα έως του κριού, και εξηγριάνθη προς αυτόν και έπαισε τον κριόν και συνέτριψεν αμφότερα τα κέρατα αυτού, και ουκ ην ισχύς τω κριώ του στήναι ενώπιον αυτού. και έρριψεν αυτόν επί τη γην και συνεπάτησεν αυτόν, και ουκ ην ο εξαιρούμενος τον κριόν εκ χειρός αυτού. και ο τράγος των αιγών εμεγαλύνθη έως σφόδρα, και εν τω ισχύσαι αυτόν συνετρίβη το κέρας αυτού το μέγα…….... ……....Και εγένετο εν τω ιδείν με, εγώ Δανιήλ, την όρασιν και εζήτουν σύνεσιν, και ιδού έστη ενώπιον εμού ως όρασις ανδρός. και ήκουσα φωνήν ανδρός αναμέσον του Ουβάλ, και εκάλεσε και είπε.Γαβριήλ, συνέτισον εκείνον την όρασιν…… ……και είπεν……. ……ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών. ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων……”" Δανιήλ Η'’, 5 ,6, 7-8, 15, 19, 20. Από αυτή την Προφητεία του Προφήτη Δανιήλ, οι Εβραίοι γνώριζαν ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και τι έμελλε να κάνει και γι΄ αυτόν τον υποδέχτηκαν με τέτοιες τιμές και του άνοιξαν τον ίδιο τον Ναό τους!

ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων


 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ"
Τότε ο Αλέξανδρος, μια με το όραμα, μια με την Προφητεία, σιγουρεύτηκε απόλυτα, ευχαριστήθηκε και προχώρησε έπειτα με απίστευτο θάρρος και ορμή, συντρίβοντας πράγματι τους Πέρσες... Πριν φύγει όμως από την Ιερουσαλήμ, ζήτησε να τοποθετηθεί τιμητικά το άγαλμά του στον Ναό. Τότε ο Αρχιερέας του εξήγησε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω της θρησκείας τους, ποτέ και για κανέναν, και πως κανενός το άγαλμα δεν έχει μπει εκεί. Αλλά για να δείξει πόσο αγαπητός και σεβαστός τους ήταν ο Αλέξανδρος, ο Αρχιερέας των Ιουδαίων πρότεινε κάτι άλλο: Όλα τα άρρενα Εβραιόπουλα που θα γεννιούνταν εκείνον τον χρόνο, θα έπαιρναν το όνομα του ευσεβούς Έλληνα Βασιλιά και θα ονομάζονταν "Αλέξανδροι"! Η δε εποχή από εδώ και πέρα, θα ονομαζόταν επισήμως "Αλεξανδρινή"! Γιατί πράγματι, θα άλλαζε η ιστορία του κόσμου...

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ Ο ΑΓ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ : ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ"

Η Εκκλησία θέλησε να αδελφώσει την μνήμη των δύο Μεγάλων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, του Μεγάλου Αθανασίου, πρωταγωνιστή κατά του Αρειανισμού, και του Αγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστή κατά του Νεστοριανισμού και όρισε το συνεορτασμό τους στις 18 Ιανουαρίου.


Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καί οἱ αἱρέσεις. (18-01-02)

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ : ΕΔΩ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΔΩ  ΚΑΙ : ΕΔΩ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ : ΕΔΩ 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ : ΕΔΩ

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Άγιος Αντώνιος ο Μέγας - 17ος αι. μ.Χ. - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : ΕΔΩ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ : ΕΔΩ

Είπε ο αββάς Αντώνιος: «Είδα όλες τις παγίδες του εχθρού (δηλαδή του διαβόλου) απλωμένες πάνω στη γη. Και στέναξα και είπα: Ποιος άραγε θα τις προσπεράσει χωρίς να τον πιάσουν; Και άκουσα φωνή να μου λέει: Η ταπεινοφροσύνη.»


Λεπτομέρεια από σύνθετη εικόνα του 16ου αιώνος (Βυζαντινό Μουσείο)


ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΩΝ

Η πρώτη φορητή εικόνα του Αγίου η οποία έγινε στις 30/01/1838 μ.Χ., 13 ημέρες μετά το μαρτύριο του. «Δια χειρός Ζήκου Χιοναδίτου" και με έξοδα του ιερομόναχου Χρύσανθου Λαϊνά

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : ΕΔΩ ΚΑΙ : ΕΔΩ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ : ΕΔΩ 

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ  (ΟΤΑΝ Η ΠΙΣΤΗ ΝΙΚΑ ΤΟ ΚΡΥΟ !)

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 7 - 13
7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΥ - ΔΥΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

    
   Η είδηση έχει ως εξής :      
    
     "Στις νέες κινηματογραφικές παραγωγές οι πρωταγωνιστές σπάνια καπνίζουν. Τα τσιγάρα έχουν εξοβελιστεί από τη μεγάλη οθόνη και η εξιδανίκευση των θεριακλήδων ηρώων θεωρείται πλέον παρωχημένη προς μεγάλη θλίψη όσων θεωρούν ότι το φιλμ νουάρ χωρίς καπνό είναι σαν παγωτό χωνάκι χωρίς χωνάκι. Στο πλαίσιο του νέου κινηματογραφικού Zeitgeist, οι cool τύποι κάνουν τζόγκινγκ στο Σέντραλ Παρκ, έχουν πάθος με την υγιεινή διατροφή και σνομπάρουν όσους επιμένουν να καπνίζουν. Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Η ιστορία του κινηματογράφου είναι στρωμένη με αμέτρητες γόπες. Στο «Μανχάταν» του Γούντι Αλεν όλοι καπνίζουν μανιωδώς και ακόμη κι ο ίδιος ο υποχόνδριος σκηνοθέτης ανάβει πού και πού ένα τσιγάρο (χωρίς να κατεβάσει τον καπνό βέβαια!), για να τονώσει τον ναρκισσισμό του.
         Στις δεκαετίες του '30, του '40 και του '50 οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες πλήρωναν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν τη διαφήμιση του καπνίσματος από αστέρες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, όπως ο Μπομπ Χόουπ, ο Χένρι Φόντα και ο Γκάρι Κούπερ. Οπως προκύπτει από τα αρχεία της καπνοβιομηχανίας, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την κατάθεση αγωγών εναντίον της, η σχέση των κολοσσών του τομέα με τη βιομηχανία του θεάματος ήταν κάτι παραπάνω από στενή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μεγάλης καπνοβιομηχανίας, που πλήρωσε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τρία εκατομμύρια δολάρια -σε σημερινά λεφτά- για να αποσπάσει την υποστήριξη μεγάλων ηθοποιών. Οι αφελείς θα μπορούσαν να αποδώσουν το γεγονός σε άγνοια των μεγάλων στούντιο σχετικά με τις συνέπειες του καπνίσματος. Ωστόσο, υποψίες αρχίζουν να γεννιούνται, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ελάχιστες χολιγουντιανές οι καπνιστές πρωταγωνιστές πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα. Ερευνητές, που αρθρογραφούν στην Επιθεώρηση Tobacco Control για τον περιορισμό του καπνίσματος, επισημαίνουν ότι οι κλασικές ταινίες των δεκαετιών '30, '40 και '50 εδραίωσαν περαιτέρω την εικόνα του αινιγματικού αστέρα με το τσιγάρο στα χείλη και της μοιραίας καλλονής, που κρύβεται πίσω από ένα σύννεφο καπνού.
        Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ εκείνη την εποχή συμμετείχαν σε άμεσες ή έμμεσες διαφημίσεις τσιγάρων, σύμφωνα με τους μελετητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Οι επιστήμονες απέκτησαν πρόσβαση στα συμβόλαια που είχαν συνάψει οι ηθοποιοί με τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες, προκειμένου να υπολογίσουν τα ποσά τα οποία έπαιρναν οι αστέρες για να διαφημίζουν το κάπνισμα. Ανάμεσα σε αυτούς που ήταν έτοιμοι να υπογράψουν συμβόλαιο φέρονται οι Κλαρκ Γκέιμπλ, Κάρι Γκραντ, Τζόαν Κρόφορντ, Τζον Γουέιν και Μπέτι Ντέιβις. Τα συμβόλαια χρονολογούνται από το ξεκίνημα του ομιλούντα κινηματογράφου με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Jazz Singer, Αλ Τζόνσον, να διακηρύσσει ότι τα «Lucky Strike είναι η μάρκα του επαγγελματία ηθοποιού». «Η παλιά καλή γεύση των «Λάκις» είναι τόσο γλυκιά και καθησυχαστική όσο και τα καλύτερα τραγούδια που έγραψα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία που εντόπισαν οι ερευνητές είναι μία λίστα με τα ποσά τα οποία έλαβαν μέσα σε ένα χρόνο στα τέλη της δεκαετίας του '30 οι ηθοποιοί από την καπνοβιομηχανία American Tobacco, που παρασκευάζει τα Lucky Strike.
        Επικεφαλής της λίστας ήταν οι μεγάλες κυρίες του Χόλιγουντ, Κάρολ Λόμπαρντ, Μπάρμπαρα Στάνγουικ και Μίρνα Λόι με 10.000 δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί σήμερα σε 150.000 δολάρια, ενώ ανάλογα ποσά είχαν δοθεί και στους Κλαρκ Γκέιμπλ, Γκάρι Κούπερ και Ρόμπερτ Τέιλορ. Συνολικά το ετήσιο ποσό προς τους ηθοποιούς υπολογίζεται σε 3,2 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινά χρήματα.
          Σε ορισμένες περιπτώσεις οι καπνοβιομηχανίες έφταναν στο σημείο να πληρώνουν τα κινηματογραφικά στούντιο προκειμένου να δημιουργήσουν ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες φιλοξενούσαν τις διαφημίσεις των αστέρων. Ειδικότερα η καπνοβιομηχανία American Tobacco κατέβαλε το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την ταινία «Your Holywood parade», μια παραγωγή του 1937, ενώ ταυτόχρονα ήταν σπόνσορας του Τζακ Μπένι Σόου από τα μέσα της δεκαετίας '40 ώς τα μέσα της δεκαετίας του '50. Σε αυτό το σόου εμφανίζονταν αστέρες, όπως η Λορίν Μπακόλ, που προέβαιναν σε καλομελετημένες και σκηνοθετημένες εξομολογήσεις υπέρ του τσιγάρου. Οι επιστήμονες με επικεφαλής τον καθηγητή Στάντον Γκλαντς συμπεραίνουν ότι οι συνέπειες των εξωφρενικών ποσών που επενδύθηκαν στο Χόλιγουντ από τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες είναι αισθητές μέχρι σήμερα.

           Στόχος οι νέοι
           Κι αυτό παρά την πρόσφατη απαγόρευση του καπνίσματος στις ταινίες, στην οποία συναίνεσαν τα μεγάλα στούντιο. Κατά τη γνώμη των ερευνητών, η εικόνα του τσιγάρου στις ταινίες μπορεί να επηρεάσει πολλούς νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Πράγματι, το 2002 δημοσιοποιήθηκε μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ, από την οποία προκύπτει ότι μόνο σε ποσοστό 5,6% παρουσιάζεται αρνητικά το κάπνισμα στις ταινίες, ενώ το 50% παιδιών ηλικίας 10-14 ετών παραδέχθηκαν ότι ξεκίνησαν να καπνίζουν αφότου είδαν τον αγαπημένο τους ηθοποιό να καπνίζει. Κλασικές ταινίες με σκηνές καπνίσματος, όπως η Καζαμπλάνκα, και οι μυθικές εικόνες πρωταγωνιστών με μια μισοαναμμένη γόπα στο στόμα βοήθησαν να εδραιωθεί η ανεκτικότητα του κοινού στο κάπνισμα επί της οθόνης.
Από την πλευρά της, η αντικαπνιστική οργάνωση ASH θεωρεί ότι ενώ η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος στις ταινίες είναι μάλλον ανέφικτη, το ιδανικό θα ήταν να εισαχθούν σαφείς προειδοποιήσεις πριν από την έναρξη κάθε παραγωγής. Η προειδοποίηση «Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο» πριν από την προβολή του «Μανχάταν» πιθανότατα θα ικανοποιούσε και τον ιδεοληπτικά καρκινοφοβικό Γούντι…

        Οι αμοιβές των ηθοποιών
     Σύμφωνα με τη λίστα της Lucky Strike για τη χρονιά 1937/38, ο Γκάρι Κούπερ, στο απόγειο της δόξας του, ένα χρόνο μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία του Φρανκ Κάπρα «Mr Deeds goes to town», έλαβε 10.000 δολάρια (σημερινά 146.583), όσα και η Τζόαν Κρόφορντ. Το ίδιο ποσό έπαιρνε και ο συστηματικός συμπρωταγωνιστής της Κρόφορντ, Κλαρκ Γκέιμπλ, αν και η χρυσή χρονιά του ήταν το 1939 και ο ρόλος του Ρετ Μπάτλερ στην ταινία «Οσα παίρνει ο άνεμος». To 1937 o Σπένσερ Τρέισι είχε την ίδια αξία στο Χρηματιστήριο του Χόλιγουντ με τους προαναφερθέντες αστέρες (10.000 δολάρια), καθώς είχε παίξει ήδη με το Γκέιμπλ, την Τζιν Χάρλοου και τη Μίρνα Λόι σε αρκετές ταινίες. Κάπως... φτηνότερος αποδεικνύεται με βάση τη σχετικά λίστα ο Χένρι Φόντα 3.000 (43.975), ο οποίος ακόμη δεν είχε υποδυθεί τον αδερφό του Τζέσε Τζέιμς στο ομώνυμο γουέστερν για να ανεβάσει το κασέ του. Υποβαθμισμένος και ο Μπομπ Χόουπ, του οποίου η αμοιβή ήταν μόλις 2.500 δολάρια (σημερινά 36.646) το 1937, μία χρονιά πριν ερμηνεύσει τη μεγάλη του επιτυχία «Thanks for the memory», που έγινε το σήμα κατατεθέν του".
 
ΠΗΓΗ : http://www.kathimerini.gr/335484/article/politismos/arxeio-politismoy/strwmenh-me-apotsigara-h-istoria-toy-xoligoynt

  ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :

  "Εἶναι τό κάπνισμα ἁμαρτία;"
ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :

"Ὁ κιν/φος βλάπτει;"


Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ :  ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ : ΕΔΩ

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΘ´ 1 - 8
1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας 2 εἶπε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· Ἀλλ’ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. 3 εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 4 εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ’ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. 5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. 7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο. 8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

     Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Εορτάζεται το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου στα Ιορδάνια νάματα και ταυτόχρονα φανερώνεται η Τριαδική Θεότητα στον κόσμο.
   Η σπουδαιότητα της εορτής φαίνεται από τις ιστορικές μαρτυρίες που αναφέρουν ότι μετά το Πάσχα, η εορτή των Θεοφανίων είναι η αρχαιότερη χριστιανική εορτή.
    Το γεγονός της Βαπτίσεως έχει τεράστια θεολογική σημασία. Ο αγιογράφος κατάφερε να αποτυπώσει με τα χρώματα αυτό το πλούσιο σε νοήματα γεγονός.
     Ο Χριστός βρίσκεται μεταξύ ψηλών βράχων, που σμίγουν και σχηματίζουν «κλεισούραν». Τα νερά, που δεν είναι αγιασμένα, μας θυμίζουν την εικόνα του θανάτου – κατακλυσμού. Ο συμβολισμός των βράχων της εικόνας της γεννήσεως συνεχίζεται στην εικόνα των Θεοφανίων και καταλήγει στην εικόνα της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Η εικόνα της βαπτίσεως παρουσιάζει τον Ιησού να εισέρχεται στα νερά, στον υγρό τάφο. Ο Άδης έχει την μορφή ενός σκοτεινού σπηλαίου, που περιέχει όλο το σώμα του Κυρίου, δείχνοντας την προκάθοδο Του στον Άδη, για να διαλύσει το δυνατό του κόσμου τούτου. Όπως αναφέρει και ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Ιησούς «Καταβάς ἐν ὕδασιν ἔδησε τόν ἰσχυρόν».

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ : ΕΔΩ ΚΑΙ : ΕΔΩ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ : ΕΔΩ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Μνήμη Μεγάλου Βασιλείου
 Ἡ προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. (01-01-02)
ΠΗΓΗ : arnion.gr

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : "ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ" - +ΑΡΧΙΜΑΔΡΙΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ : "ΟΙ 52 ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ : ΕΔΩ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ"

Τράπουλα καί Δαίμονες. (11-01-87)
ΠΗΓΗ : arnion.gr

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΜΝΗΣΤΩΡ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' Δ´ 5 - 8
5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. 7 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ;

  
 Καθολικό Μονής Δαφνίου τέλη 11ου αι. μ.Χ.

559. Τί ἀπέγιναν οἱ Μάγοι τῶν Χριστουγέννων; (13-12-92)
ΠΗΓΗ : arnion.gr

ΤΑ ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

Φωτογραφίες από τα Τίμια Δώρα των Μάγων (Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους) http://leipsanothiki.blogspot.be/


καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.

Τα Τίμια Δώρα των Μάγων, είναι ως γνωστόν, χρυσός, λίβανος και σμύρνα. Ο χρυσός βρίσκεται σε μορφή εικοσιοκτώ (28) επιμελώς σκαλισμένων επίπεδων πλακιδίων σε ποικιλία σχημάτων (παραλληλόγραμμων, τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ) και διαστάσεων περίπου 5 Χ 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό καλλιτεχνικό σχέδιο. Ο λίβανος και η σμύρνα διατηρούνται ως μείγμα με τη μορφή εβδομήντα (70) περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής ελιάς. Επειδή η πνευματική κυρίως, αλλά και η υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Για λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διαφορετικές λειψανοθήκες και μόνο μικρό μέρος των τίθεται σε προσκύνημα των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμό εκτός Αγίου Όρους.

Φωτογραφίες από τα Τίμια Δώρα των Μάγων (Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η Προσκύνησις των Μάγων.
Τοιχογραφία σε λαξευτή βυζαντινή εκκλησία της Καππαδοκίας (12ος αιώνας).

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες των Τιμών Δώρων, καθώς επίσης και ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, "Θεός επί γης, άνθρωπος εν Ουρανώ", Ομιλίες Α΄, Αθήνα 2010, σσ. 116-118, όπου αναφέρεται στα Δώρα των Μάγων

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

    Το πνευματικό μεγαλείο, το μυστικό βάθος και το αισθητικό κάλλος της Ορθοδόξου τέχνης συνεργούν στη μετοχή του πιστού στο καλοάγγελτο γεγονός της ενανθρώπισης. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ο πιστός ζει το μυστήριο της σαρκώσεως με τις αισθήσεις του, που μεταμορφώνονται για να γίνουν μέσα επικοινωνίας με το άρρητο. Προσκυνώντας την εικόνα της Γεννήσεως ανταποκρίνεται στο κέλευσμα της ψαλμωδίας «δεύτε ίδωμεν πιστοί» και «βλέπει» με τα μάτια του την θεολογία της σαρκώσεως αισθανόμενος την ευφροσύνη της θείας συγκαταβάσεως και κενώσεως.
    Ο εικονογραφικός τύπος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να συνοψίζει τη θεολογία της Γεννήσεως ντύνοντάς την με άρτια αισθητική μορφή. Η παράσταση έχει οργανωθεί αντιρρεαλιστικά και συμβολικά συνθέτοντας στοιχεία από την ιστορική πραγματικότητα, πνευματικά και διαχρονικά. Το βουνό, το σπήλαιο, η φάτνη, τα ζώα συνυπάρχουν με τον χρυσό κάμπο που είναι ο πνευματικός χώρος του ουρανού. Έτσι η εικόνα αμέσως παρουσιάζει την σύνθεση του γήινου και του ουράνιου, του ανθρώπινου και του θείου.
 Όλες οι μορφές έχουν ειδικό νόημα και συμβολισμό. Η Γέννηση τοποθετείται μέσα σε σπήλαιο, στοιχείο που δεν προέρχεται από τα Ευαγγέλια, αλλά από την παράδοση που ξεκινάει μεν από το απόκρυφο το λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αλλά την παίρνει ο ορθόδοξος θεολογικός στοχασμός (Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυς) και την καθιερώνει η υμνογραφία με τον Ρωμανό «και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει» (Κοντάκιον), και τους άλλους Υμνωδούς των Χριστουγέννων: «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος… η γη το σπήλαιον» (Ιδιόμελον Εσπερινού), «τω σήμερον εν σπηλαίω τεχθέντι» (κάθισμα Όρθρου). 
 
    Το σκοτεινόχρωμο σπήλαιο συνδέεται και με τον Άδη που θα φωτίσει ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Συμβολίζει όμως και τη σκοτεινιά του προχριστιανικού κόσμου στην οποία θα λάμψει το χαρούμενο, λυτρωτικό φως «ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα και τοις καθημένοις αυτοίς εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς» (Ματθ. 4,16).

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 9 - 10
9 Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 32 - 40
32 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυῒδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...