Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


91. Οἱ δώδεκα θεμέλιοι τοῦ τείχους. Ἡ μέτρησις τοῦ τείχους. Συμβολισμοί τῶν μετρήσεων.    21,14 – 17 (08/01/84)ΠΗΓΗ : arnion.gr

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ :
 

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΠΟΚΡΕΩ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ : ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΑ

Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Η´ 8 - 13
8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 9 βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Θ´ 1 - 2
1 Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; 2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ "ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ" ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαμαρτυρία για τον άξονα «Έμφυλες Ταυτότητες» της Θεματικής Εβδομάδας

          Με εγκύκλιό του χαρακτηρισμένη ως εξαιρετικά επείγουσα το Υπουργείο Παιδείας προωθεί σε όλα τα Γυμνάσια της πατρίδας μας την υλοποίηση Θεματικής Εβδομάδας με θέμα «Σώμα και Ταυτότητα». Οι θεματικοί άξονες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: α) διατροφή και ποιότητα ζωής, β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων, και γ) έμφυλες ταυτότητες. Σε αντίθεση με τους δύο πρώτους άξονες, ο τρίτος έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών, καθώς προβλέπει την ενημέρωση των μαθητών σε καινοφανείς θεματικές όπως «Βιολογικό και κοινωνικό φύλο» και «Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα».

         Διαβάζοντας κανείς για τις θεωρίες περί κοινωνικού φύλου και έμφυλων στερεοτύπων και εξετάζοντας το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει ετοιμαστεί και διατίθεται από τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ    Όλα ξεκίνησαν περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν ξαφνικά η Ισραηλινή αστυνομία πήγε στον Πανάγιο Τάφο και απαίτησε από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο να απαγορεύσει την επίσκεψη των πιστών στο Ιερό Κουβούκλιο, με την δικαιολογία ότι είναι ακατάλληλο και υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει.
     Η αναστάτωση που έφερε αυτή η παρέμβαση των Ισραηλινών αρχών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ήταν η αιτία σήμερα να ζούμε τις ιστορικές στιγμές του ανοίγματος του Τάφου Του Χριστού, της αναστήλωσης του μνημείου του Ιερού Κουβουκλίου και παράλληλα να αποκαλύπτονται τόσα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα γεγονότα που καταγράφηκαν στην περιοχή, σχετικά με την Ταφή του Χριστού.
       Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κκ Θεόφιλος αμέσως μετά την παρέμβαση αυτή πήρε την απόφαση μαζί με τους υπόλοιπους αγιοταφίτες, να γίνει μελέτη στο Ιερό Κουβούκλιο προκειμένου να ερευνηθεί αν θα πρέπει να γίνουν αναστηλώσεις και επεμβάσεις.
      Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανέλαβε την μελέτη και αποφάνθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος ο Ιερός βράχος να καταρρεύσει από την κρυστάλλωση των αλάτων και όλα τα φορτία των προσκυνητών, τις αναπνοές, τη θερμότητα από τα κεριά και γενικά τον εμπλουτισμό με υγρασία τα οποία υφίστανται. Ο λόγος αυτός αλλά και όλα τα στοιχεία της επιστημονικής ομάδας που είχε την ευθύνη της μελέτης, ώθησαν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να ζητήσει τελικά, να γίνει αναστήλωση του Μνημείου.
     Οι τρεις κοινότητες, Φραγκισκανοί, Αρμένιοι και Έλληνες, μετά από 200

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

 Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Ϛ´ 12 - 20
12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. 

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

  Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ : ΕΔΩ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ : ΕΔΩ

       Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερεύς στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ.). Όταν το έτος 198 μ.Χ. ο Σέβηρος εξαπέλυσε απηνή διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του. Όμως ο Άγιος όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά αντίθετα ομολόγησε στον έπαρχο την προσήλωσή του στον Χριστό και δήλωσε με παρρησία ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται να αρνηθεί την πίστη της Εκκλησίας. Τότε η σκοτισμένη και σαρκική ψυχή του Λουκιανού επέτεινε την οργή της και διέταξε να

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

 
Α. Από την "Ανέμη" (Πανεπιστήμιο Κρήτης):

4. Ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/a/0/metadata-141-0000403.tkl

5. Ιστορική μελέτη περί του Τιμίου Σταυρού: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/f/b/metadata-461-0000017.tkl

6. Υποτύπωσις περί ανθρώπου: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/1/5/metadata-86-0000370.tkl

7. Κεκραγάριον του θείου και ιερού Αυγουστίνου: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/5/8/metadata-kj7h4k3fh1e0g438esfg3bhii6_1307452823.tkl

8. Επικαί και ελεγειακαί γνώμαι των μικρών Ελλήνων ποιητών: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/4/b/metadata-91-0000010.tkl

Β. Από την Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ:

1.  Μελέτη περί της αθανασίας της ψυχής και περί των ιερών μνημοσύνων: http://invenio.lib.auth.gr/record/122912/files/

2. Περί της εν τω κόσμω αποκαλύψεως του Θεού: http://digital.lib.auth.gr/record/122885/files/1.pdf

3. Μελέτη ιστορική περί των αιτίων του σχίσματος: http://digital.lib.auth.gr/record/136695/files/8011_1.pdf

Γ. Από το περιοδικό "Θεολογία":

1. Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1955_1_3_kefalas.pdf
2. Ἱστορικὴ μελέτη περὶ τῶν διατεταγμένων νηστειῶν: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1956_3_6_kefalas.pdf

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 ΕΡΓΟ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
   
       Τριώδιο ονομάζεται το Λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο περιλαμβάνει τους Ύμνους των Κυριακών, απο την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο πρίν την Τελετή της Αναστάσεως. Ονομάζεται έτσι διότι οι περισσότεροι Κανόνες του Όρθρου (πρωινή Ακολουθία) περιέχουν τρείς Ωδές ενώ συνήθως περιέχουν εννέα Ωδές - την 8η και την 9η πάντοτε, ύστερα δε διαδοχικά μία από τις πέντε πρώτες.
        Το Τριώδιο τοποθετείται στα Αναλόγια των Ναών μας στον Εσπερινό του Σαββάτου της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου αφού πρώτα ο Πρωτοψάλτης το παραλάβει απο την Εικόνα του Χριστού και το ασπασθεί. Έτσι ανοίγει το Τριώδιο, περίοδος η οποία διαιρείται σε τρείς μικρότερες, δηλ. Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι Κυριακή της Τυροφάγου, Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο Του Λαζάρου και Κυριακή των Βαίων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο πρίν την Ανάσταση. Παλαιότερα στην περίοδο του τριωδίου συμπεριλαμβάνονταν και η περίοδος από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή των αγίων πάντων. Αργότερα όμως οι ιερές ακολουθίες της περιόδου αυτής περιελήφθησαν σε ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο το «Πεντηκοστάριο».

 Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' Γ´ 10 - 15
10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ) - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

    
      Σαράντα ήμερες από την κατά σάρκα Γέννηση Του ο Χριστός προσφέρθηκε στον Ναό, σύμφωνα με τα καθιερωμένα από τον νόμο. Και επειδή εκεί στον Ναό του έγινε υποδοχή από πνευματοκίνητους ανθρώπους, και μάλιστα επειδή ο Συμεών τον πήρε στην αγκαλιά του, γι' αυτό και λέγεται Υπαπαντή. η λέξη προέρχεται από το ρήμα υπαντάω και σημαίνει έρχομαι σε συνάντηση κάποιου.
   Η Εκκλησία καθόρισε η μεγάλη αυτή Δεσποτικοθεομητορική εορτή ["Ν": δηλ. εορτή, που είναι συγχρόνως και "δεσποτική" (του Χριστού) και "θεομητορική" (της Παναγίας)] να εορτάζεται την 2α Φεβρουαρίου, γιατί αυτή η ημέρα είναι η τεσσαρακοστή από την 25η Δεκεμβρίου, πού εορτάζεται η Γέννηση του Χριστού κατά σάρκα. Με αυτόν τον τρόπο διαιρεί τον ετήσιο χρόνο με τους σταθμούς της θείας οικονομίας και τον ευλογεί. Ταυτόχρονα δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να μυηθή στο μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΩΣ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ : ΕΔΩ

    Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:
     Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081 - 1118 μ.Χ.), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078 - 1081 μ.Χ.), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο (βλέπε 1 Ιανουαρίου), χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο (βλέπε 13 Νοεμβρίου) και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο (βλέπε 25 Ιανουαρίου), θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες».

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥἈκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ϛ´ 16 - 18
16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ζ´ 1 - 1
1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


     ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΥΠΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ : ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΥΠΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ : ΕΔΩ

Ό μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ. Χ. Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


90. Ἡ δεῖξις τῆς Νύμφης τοῦ Ἀρνίου πού εἶναι ἡ ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ. Οἱ δώδεκα Πυλῶνες τῆς Πόλεως.   21, 9 – 13  ( 18/12/83)ΠΗΓΗ : arnion.gr 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 18ος αι.) 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ : ΕΔΩ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στην Αριανζό, κωμόπολη της Καππαδοκίας, από τον Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιανζού (1η Ιανουαρίου) και την Νόννα (5 Αυγούστου). Έχει δύο αδέρφια: τον Καισάρειο (βλέπε 9 Μαρτίου) και τη πασίγνωστη για την ευσέβειά της αδερφή Γοργονία (βλέπε 23 Φεβρουαρίου).
Στη Ναζιανζό, διδάσκεται τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη μέση στη Καισάρεια, όπου γνωρίζεται με το συμμαθητή του Μέγα Βασίλειο (βλέπε 1 Ιανουαρίου). Έπειτα, πηγαίνει κοντά σε περίφημους διδασκάλους της ρητορικής στη Παλαιστίνη και στην Αλεξάνδρεια και, τέλος, στα Πανεπιστήμια της Αθήνας. Οι σπουδές του διήρκεσαν 13 ολόκληρα χρόνια (από 17 έως 30 ετών).

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ !Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας από τη σειρά : “Ανάλυση Ψαλμών” : Ψαλμός 31ος (1:25') : 7-11-1977 
            Η αναισθησία είναι βαριά κατάσταση. Την έχομε όλοι μας σε διάφορες διαβαθμίσεις. Μια Γερμανίδα, η Ίρμα αν θυμάμαι καλά, που ήταν στο στρατόπεδο Νταχάου, και αυτή η γυναίκα έκανε το εξής, τι φοβερά πράγματα, ο Θεός να μας ελεήσει. Κάποτε ένας κατάδικος ήταν με θαυμάσια τατουάζ στην πλάτη του, ήταν ναυτικός και είχε πάει στις Ινδίες και είναι γνωστό, κάνουν πολλοί ναυτικοί τατουάζ.  
            Τατουάζ είναι ο βελονισμός, και βάζουνε μπαρούτι, βάζουνε ουσίες, δεν ξέρω τι βάζουνε. Με την ευκαιρία, η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη απαγορεύει το τατουάζ, είναι αμάρτημα. Θα μου πείτε: Λέει η Παλαιά Διαθήκη για τατουάζ; Ναι, το αναφέρει με διαφορετική λέξη, γιατί δεν είναι ελληνική. Δεν θα κάνεις, λέει, στίγματα επάνω στο δέρμα σου.1 Βλέπετε, είναι μια τέχνη πολύ παλιά. Είχε πάει σε έναν τεχνίτη σπουδαίο αυτός ο ναυτικός στις Ινδίες και του έκανε έγχρωμο τατουάζ, όλη του η πλάτη. Είχε μια θαυμάσια παράσταση
              Αυτή η Γερμανίδα έκανε ερωμένο της αυτόν και όταν τον είδε ότι η πλάτη του είχε αυτό το θαυμάσιο τατουάζ, της πέρασε η εξής δαιμονική φοβερή σκέψη. Να τον σκοτώσει, να τον γδάρει και να κάνει αμπαζούρ το ωραίο τατουάζ της πλάτης του. Κύριε ελέησον! Και το έκανε, παρακαλώ. Τον φόνευσε, ήταν αυτή διευθύντρια μέσα εκεί και τον έγδαρε και έκανε αμπαζούρ και το είχε στο κομοδίνο της δίπλα. Πέστε μου, βλέποντας αυτή η γυναίκα το αμπαζούρ από τον άνθρωπο αυτό, πώς θα αισθάνονταν; Εσείς, άμα ξέρατε ότι έχετε απομεινάρια ενός ανθρώπου που σκοτώσατε δίπλα σας, πώς θα αισθάνεσθε; Να μας φυλάξει ο Θεός, σου έρχεται να τρελαθείς. Αυτής της ερχόταν να τρελαθεί; Αδύνατο. Τι είχε πάθει; Αναισθησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν αγαπητοί μου, τι είναι αναισθησία, τι είναι πώρωση; Να γελάς, να ευφραίνεσαι στη δυστυχία και τον πόνο του άλλου. Είναι αδιανόητο πράγμα. 
       Να μας φυλάξει ο Θεός από την βαρυτάτη και αθεράπευτη αυτή αρρώστια της συνειδήσεως. Συνεπώς, αν πονάει η συνείδηση να έχομε χαρά, γιατί σημαίνει ότι ακόμα αισθάνεται. Και να τρέχομε γρήγορα να τη θεραπεύσουμε και να γίνεται καλά και να μην μας ταλαιπωρεί. 

1 Παλαιά Διαθήκη, Λευιτικό, Κεφ. 19, στίχος 28 : καὶ ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτά οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Δεν θα κάμετε εντομάς στο σώμα σας, ούτε θα χαράξετε γράμματα στο δέρμα σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ - ΟΡΘΡΟΥ - ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' Δ´ 9 - 15
9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

 Εικονίζεται από τον Πανσέληνο στο βαθύ γήρας που έζησε, με μακριά γενειάδα καί σεβάσμιο ύφος. Πρωτάτο Αγίου Όρους, Καρυές.

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ : ΕΔΩ  ΚΑΙ : ΕΔΩ
 
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ : ΕΔΩ

ΜΕΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ : "ΑΣΑΛΕΥΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ", ΑΚΡΙΤΑΣ, 1996

             Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρῖνον». Μὲ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ γεμίσανε οἱ ἐρημιὲς ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους, ἀπὸ ἄνθη πνευματικά. «Καὶ ἀντὶ τῆς στιβῆς, ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονίζης, ἀναβήσεται μυρσίνη». Καὶ ὁ ὑμνωδὸς γιὰ τὸν καθένα ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀγγελικοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου, ποὺ εἴχανε τὸ δάκρυ καθημερινό, ἀλλὰ ὄχι τὸ δάκρυ τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς κατανύξεως τὸ «χαροποιὸν δάκρυον» ψέλνει παθητικά: «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Εὐθύμιε πατὴρ ἡμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»
             Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ποὺ ἑορτάζει τὴ μνήμη του ἡ Ἐκκλησία

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ


Ο Μάρκος ανεδείχθη ο θερμότερος και στερεότερος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, αρνούμενος να υπογράψει τον όρο της ψευδοενώσεως, έτσι που όταν ο πάπας Ευγένιος Δ’ (1431 - 1447 μ.Χ.) πληροφορήθηκε την απόφασή του είπε: «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψε, λοιπὸν ἐποιήσαμεν οὐδέν».

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ : ΕΔΩ ΚΑΙ :  ΕΔΩ

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ : ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ"

Η Εκκλησία θέλησε να αδελφώσει την μνήμη των δύο Μεγάλων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, του Μεγάλου Αθανασίου, πρωταγωνιστή κατά του Αρειανισμού, και του Αγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστή κατά του Νεστοριανισμού και όρισε το συνεορτασμό τους στις 18 Ιανουαρίου.


Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καί οἱ αἱρέσεις. (18-01-02)

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ : ΕΔΩ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΔΩ  ΚΑΙ : ΕΔΩ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ : ΕΔΩ 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ : ΕΔΩ

 

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Άγιος Αντώνιος ο Μέγας - 17ος αι. μ.Χ. - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : ΕΔΩ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ : ΕΔΩ

Η πρώτη φορητή εικόνα του Αγίου η οποία έγινε στις 30/01/1838 μ.Χ., 13 ημέρες μετά το μαρτύριο του. «Δια χειρός Ζήκου Χιοναδίτου" και με έξοδα του ιερομόναχου Χρύσανθου Λαϊνά

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : ΕΔΩ ΚΑΙ : ΕΔΩ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ : ΕΔΩ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...